Personal tools
You are here: Home RetrIS

RetrIS

RetrIS - webová aplikace

Na základě iniciativy Národní knihovny ČR byl navržen projekt, jehož cílem bylo vytvoření Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi katalogů (NRIS). Systém NRIS, vyvinutý firmou Comdat, spol. s r.o., umožňoval získávání komplexních a aktuálních informací o postupu a plánech retrospektivní konverze v jednotlivých českých knihovnách. Prostřednictvím tohoto systému bylo koordinováno přidělování finančních prostředků na retrospektivní konverzi v rámci podprogramu VISK 5 - RETROKON. Systém NRIS zajišťoval efektivní řízení retrospektivní konverze a eliminaci duplicitních a multiplicitních převodů záznamů týchž dokumentů v různých českých knihovnách. Zároveň NRIS zdokonaloval uživatelské zpřístupnění naskenovaných katalogů zúčastněných českých knihoven.

Národní informační systém pro retrospektivní konverzi vytvářel jednotné rozhraní pro přístup k naskenovaným katalogům českých knihoven. NRIS byl přístupný prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče a nebyl určen pouze pro klienty pracující pod operačním systémem MS Windows. Součástí systému se mohla stát každá knihovna v České republice, která o účast projevila zájem. 

V roce 2016 byl NRIS nahrazen novou moderní webovou aplikací RetrIS, vyvinutou firmou SOFO Group a.s. RetrIS sloučil tři původně samostatné systémy (NRIS, KATIF a RIS) v jediný. Jednotlivé funkce programů a jejich účel byly zachovány a převedeny na moderní platformu. RetrIS je přístupný na adrese https://retris.nkp.cz/ a aktuálně (2024) je v něm registrováno 16 českých knihoven a institucí:

 

Document Actions