Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod NPRK

NPRK

NPRK - Národní program retrospektivní konverze

Národní program retrospektivní konverze (dále jen NPRK) je informační systém vyvinutý v souvislosti se schválením programu VISK 5 - Retrokon v roce 2000. Systém v jednotném uživatelském rozhraní shromažďuje a publikuje informace o katalozích českých knihoven, pro které se plánuje nebo již probíhá retrospektivní konverze. Základem programu NPRK je databáze dotazníků vyplňovaných zástupci knihoven při podávání žádosti o financování projektu v rámci programu VISK 5 - Retrokon.

První verzi programu vyvinula firma Comdat, spol. s r.o. Systém pracoval v prostředí internetu a byl tvořen informační architekturou na bázi XML. Práce na systému začala v roce 2001 a za dobu své existence prošel systém složitým vývojem, při němž odborníci z firmy Comdat, spol. s r.o. konzultovali vznikající aplikaci s pověřenými pracovníky Národní knihovny ČR. V této podobě fungovalo NPRK do roku 2015, kdy Národní knihovna přistoupila k modernizaci aplikace. Ve výběrovém řízení zvolila firmu Comint, s.r.o., jejímž produktem je nová moderní verze systému NPRK.

V nové aplikaci je možné jednotlivé katalogy prohlížet, vyhledávat v nich podle zadaných kritérií a zobrazovat k nim odpovídající dotazníky. Vyplnění elektronického dotazníku na stránkách NPRK je zároveň jednou z podmínek, kterou je nutné splnit pro udělení grantu z programu VISK 5 – RETROKON. Jeho tištěná podoba je přikládána k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Vyplněný dotazník je po schválení administrátorem zveřejněn v systému NPRK. Na počátku roku 2015 bylo v NPRK evidováno 68 institucí a 155 dotazníků.

 

Přejete-li si zveřejnit informace o Vašem katalogu, vyplňte dotazník ZDE


Data ve vyplněném dotazníku budou přístupná až po zveřejnění administrátorem systému.

Seznam publikovaných katalogů najdete ZDE

 

V případě, že jste již dotazník pro Váš katalog vyplnili a chcete pouze upravovat některé údaje, vyhledejte tento katalog v systému NPRK, rozklikněte detail katalogu, zkopírujte url adresu z adresního řádku a zašlete ji e-mailem na nprk@nkp.cz. V současné době již není funkční úprava dotazníku pomocí vygenerovaného tokenu. Správu vyplněných dotazníků lze provádět pouze prostřednictvím uživatelského účtu, který Vám vytvoříme na základě zaslání Vašeho jména, příjmení a e-mailové adresy.

Dotazník není třeba vyplnit najednou, práci je možné přerušit a k vyplňování dotazníku se vrátit později. Změny provedené v dotazníku systém průběžně sám ukládá. Po přihlášení k uživatelskému účtu je možné dotazník jednoduše editovat.

Akce dokumentů