Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod NPRK Průzkum knihoven

Průzkum knihoven

Stav průzkumu knihoven s fondy nad 200.000 svazků

 OSLOVENÉ KNIHOVNY

ODPOVĚĎ

KATALOGY

Počet uvedených katalogů

Akademie věd České republiky

Historický ústav

ANO J

Uvedeny J

2

Český geologický ústav Praha

 

ANO J

Uvedeny J

3

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 

ANO J

Neuvedeny L

--

Krajská vědecká knihovna v Liberci

 

ANO J

Uvedeny J

1

Masarykova univerzita Brno

Filozofická fakulta – Ústřední knihovna

Přírodovědecká fakulta – Ústřední knihovna

ANO J ANO J

Uvedeny J Neuvedeny J

1

 --

Městská knihovna Náchod

 

ANO J

Uvedeny J

1

Moravská zemská knihovna Brno

 

ANO J

Uvedeny J

6

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

ANO J

Uvedeny J

2

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 

ANO J

Uvedeny J

1

Národní knihovna České republiky

 

ANO J

Uvedeny J

6

Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna

 

ANO J

Uvedeny J

2

Národní lékařská knihovna

 

ANO J

Uvedeny J

2

Národní muzeum v Praze – Knihovna

 

ANO J

Uvedeny J

3

Národní zemědělské muzeum v Praze

 

ANO J

Uvedeny J

1

Okresní muzeum a galerie v Jičíně

 

ANO J

Uvedeny J

1

Ostravská univerzita

Univerzitní knihovna

ANO J

Uvedeny J

1

Památkový ústav středních Čech v Praze

 

ANO J

Uvedeny J

1

Památkový ústav v Plzni

 

ANO J

Uvedeny J

1

Parlamentní knihovna

 

ANO J

Uvedeny J

5

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

 

NE L

--

--

Státní památkový ústav v Brně

 

ANO J

Uvedeny J

1

Státní památkový ústav v Českých Budějovicích

 

ANO J

Uvedeny J

1

Státní technická knihovna

 

ANO J

Uvedeny J

2

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

 

ANO J

Uvedeny J

1

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

 

ANO J

Uvedeny J

2

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 

ANO J

Uvedeny J

1

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna

 

ANO J

Uvedeny J

8

Univerzita J. E. Purkyně

Pedagogická fakulta – Ústřední knihovna

ANO J

Uvedeny J

1

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta – Středisko vědeckých informací

1. lékařská fsakulta – Ústav vědeckých informací

Lékařská fakulta v Hradci Králové – Lékařská knihovna LF/FN

Matematicko-fyzikální fakulta – Ústřední knihovna

Právnická fakulta – Knihovna

Přírodovědecká fakulta – Středisko vědeckých informací

ANO J

ANO J

Uvedeny J

Neuvedeny L

4

--

--

--

--

--

Ústav pro informace ve vzdělávání

Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze

ANO J

Uvedeny J

1

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Ústřední zemědělská knihovna

ANO J

Uvedeny J

2

Vědecká knihovna v Olomouci

 

ANO J

Uvedeny J

3

Vysoká škola chemicko-technologická

Ústřední knihovna

NE L

--

--

Vysoké učení technické

Ústřední knihovna

NE L

--

--

Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogická fakulta – Pedagogická knihovna

NE L

--

--

 

 

 

 

NAHORU

Akce dokumentů