Personal tools
You are here: Home VISK 5

VISK 5

VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

V roce 2000 byl usnesením vlády ČR schválen program VISK – Veřejné informační služby knihoven, jenž má pomoci při inovaci veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních technologií. Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů, které naplňují stanovené cíle.

 

VISK1

Koordinační centrum programu VISK

VISK2

Mimoškolní vzdělávání knihovníků

VISK3

Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI

VISK4

Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

VISK5

Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

VISK6

Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica

VISK7

Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

VISK8A

Informační zdroje

VISK8B

Jednotná informační brána

VISK9

CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Document Actions