Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrospektivní konverze Informační zdroje

Informační zdroje

Vybrané informační zdroje k tématu

Čeština:

  • Technologie RETROKON jako komplexní nástroj pro digitalizaci a zpřístupnění katalogů, kartoték a soupisů prostřednictvím internetu / Bohdana Stoklasová, Miroslav Bareš, Anna Nerglová // Praha : Národní knihovna České republiky, 2004. 34 s. ISBN 80-7050-458-7
  • České knihy 20. století / Bohdana Stoklasová, Jaroslava Jeřábková // Národní knihovna. - Roč. 11, č. 5-6 (2000), s. 207-211
  • České knihy 20. století / Bohdana Stoklasová, Jaroslava Jeřábková. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. -- 29 s. + 1 CD-ROM
  • Výsledky kooperačních projektů NK ČR, MZK a státních vědeckých knihoven. 1. díl / Bohdana Stoklasová // Čtenář. - Roč. 50, č. 5 (1998), s. 132-135
  • Retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny České republiky / Bohdana Stoklasová // Národní knihovna. - Roč. 8, č. 3 (1997), s. 111-116
  • Retrospektivní konverze hlavních katalogů Národní knihovny v Praze : metoda, priority, finanční, personální a časové aspekty / Bohdana Stoklasová // INFOS '95. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1995. -- s. 67-75
  • Retrospektivní konverze katalogů (nejen) v Národní knihovně České republiky / Bohdana Stoklasová // Infocus. - Roč. 1, č. 9 (1995), s. 222-224, 233-234
  • Spolupráce českých knihoven při retrokonverzi katalogů / Bohdana Stoklasová // U nás. - Roč. 5, č. 3 (1995), s. 103-107

 

Angličtina:

  • Czech books published in the 20th century / Bohdana Stoklasová, Jaroslava Jeřábková. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. -- 30 s. + 1 CD-ROM
  • Retrospective conversion in Czech Republic / Bohdana Stoklasová // Library automation in transitional societies : lesson from Eastern Europe. -- New York, Oxford : Oxford University Press, 2000. -- s. 196-218
  • National bibliography of a small country in international context / Bohdana Stoklasová, Marie Balíková // International Cataloguing and Bibliographic Control. - Vol. 29, No 4 (October/December 2000), s. 62-65 https://archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/093-123e.htm
  • Cooperative cataloging and retrospective conversion in Czech libraries / Bohdana Stoklasová : [referát pro mezinárodní konferenci LIBER'99, Praha, červenec 1999]. - 10 s.
  • Before you start retrospective conversion / Bohdana Stoklasová. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - nestr.
  • Retrospective conversion at the National Library of the Czech Republic / Bohdana Stoklasová // 26. ABDOS-Tagung : Referate und Beiträge. - Band 22 (1997), s. 134-141
  • Retrospective conversion in Czech libraries / Bohdana Stoklasová, Miroslav Bareš // International conference on library automation in Central and Eastern Europe. - Luxembourg : European Commission, 1997. - s. 195-206.
  • Retrospective conversion in Czech libraries / Bohdana Stoklasová, Miroslav Bareš. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. -- 39 s.

Další příspěvky v elektronické podobě včetně obrazového materiálu, textů a výsledků projektů lze nalézt na www serveru NK ČR.

Akce dokumentů