Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod VISK 5 Zkušenosti s VISK 5

Zkušenosti s VISK 5

Zkušenosti s podprogramem VISK 5 získané v roce 2000 - základní informace

Zkušenosti s podprogramem VISK 5 získané v roce 2000 - základní informace

 

Podprogram VISK 5 znamená pro řadu českých knihoven možnost pokračovat v započatých projektech a zároveň naději na jejich dokončení. Pro jiné knihovny znamená šanci na zahájení projektů retrospektivní konverze. Pro uživatele českých knihoven otevírá jejich katalogy a fondy a díky využití Internetu zrovnoprávňuje čtenáře místní i vzdálené, uživatele sídlící v centrech, kde existují velké knihovny a uživatele sídlící v menších obcích.

Jasně a jednoznačně stanovené podmínky pro získání dotace vedou ke koordinaci činností s cílem omezit multiplicitní převody týchž záznamů, respektování standardů, které je předpokladem vícenásobného využití jednou vytvořených záznamů. Velmi pozitivním rysem je vysoká míra využití záznamů České národní bibliografie, jejíž retrospektiva pokrývá celé dvacáté století. Pokrytí české knižní produkce 20. století se do roku 2003 podstatně zlepší doplněním záznamů, které nebyly obsaženy v České národní bibliografii, ale jsou obsaženy v katalozích NK, Moravské zemské knihovny, Státní vědecké knihovny v Olomouci, dalších státních vědeckých knihoven a Parlamentní knihovny. V uvedeném výčtu chybí zapojení fondů Knihovny Národního muzea. Zde je ale nutné napřed zahájit automatizaci knihovnických procesů, neboť právě s ní musí být retrospektivní konverze katalogů svázána.

Praxe českých knihoven ukazuje (a potvrzuje tak zkušenosti zahraniční), že prohledávání a "vytěžování" více než dvou až tří zdrojů v procesu retrospektivní konverze je neefektivní. Vzhledem k tomu, že prvním zdrojem je vlastní katalog dané instituce, mnoho možností již nezbývá. Proto se ukazuje jako velmi naléhavé zkvalitnění možností pro využití souborného katalogu CASLIN i pro potřeby retrospektivní konverze katalogů – kromě lepších "technických" možností pro přejímání záznamů to znamená i import maximálního počtu dostupných záznamů do souborného katalogu.

 

 

Akce dokumentů