Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrospektivní konverze Budoucnost

Budoucnost

Budoucnost v oblasti retrospektivní konverze v českých knihovnách

V následujících letech by mělo dojít k podstatnému zlepšení v otevírání katalogů a fondů českých knihoven. Za vyspělými evropskými zeměmi zaostáváme v této oblasti o 20-30 let, je třeba tento "dluh" srovnat. O rychlosti postupu rozhodne do značné míry objem finančních prostředků přidělených v rámci VISK 5.

U katalogů, kde nelze předpokládat dokončení úplné retrospektivní konverze během několika let, dojde k jejich naskenování a zpřístupnění na internetu včetně možnosti vyhledávání. Tato metoda je rychlá a levná, nástroje na uživatelsky vlídné zpřístupnění naskenovaných katalogů včetně možnosti vyhledávání, řízení postupu retrospektivní konverze a napojení na národní informační systém retrospektivní konverze jsou k dispozici, stačí je převzít.

Národní informační systém poskytne kvalitní informace o postupu retrospektivní konverze katalogů českých knihoven i o jejich plánech v této oblasti. Jde o významný nástroj pro sledování i plánování a koordinaci postupu retrospektivní konverze katalogů českých knihoven a zároveň o cennou pomůcku pro rozhodování o přihlášených projektech na půdě hodnotitelské komise VISK 5.

Zdokonalení nástrojů pro přebírání záznamů z CASLIN - souborného katalogu ČR, jeho obohacení o záznamy vzniklé v procesu retrospektivní konverze katalogů většiny českých knihoven a větší pozornost věnovaná souborům jmenných i věcných autorit povedou ke zvýšení využití domácích externích zdrojů v procesu retrospektivní konverze (s masivnějším využitím zahraničních externích zdrojů lze s ohledem na jejich složení a finanční náročnost těžko počítat). Koncentrace většiny dostupných záznamů na jednom místě, propojení bibliografických záznamů a souborů autorit a zvýšení uživatelského komfortu při využívání CASLIN - souborného katalogu ČR povedou k tomu, že se knihovnám jeho využití v procesu retrospektivní konverze vyplatí. Po dosažení potřebných kvalitativních i kvantitativních parametrů bude využití CASLIN - souborného katalogu v procesu retrospektivní konverze nezbytnou podmínkou (stejně, jako je dnes povinné využití české národní bibliografie), čímž dojde k omezení vzniku multiplicitních záznamů týchž dokumentů v různých českých knihovnách. Čím později dojde k dosažení potřebných paramentů na straně souborného katalogu, tím větší budou ekonomické ztráty vzniklé při tvorbě multiplicitních záznamů a následném odstraňování multiplicit v souborném katalogu.

Díky projektům NK ČR a dalších knihoven s univerzálními fondy bude v nejbližších letech dostupný solidní základ pro retrospektivní konverzi katalogů knihoven s univerzálními fondy. Složitější situace bude u oborově specializovaných knihoven. Význam retrospektivní konverze katalogů těchto knihoven v budoucnosti vzroste i v souvislosti s jejich úlohou při budování tematických informačních bran a jejich integraci v rámci jednotné informační brány CASLIN. Žádoucí by bylo kombinované meziresortní financování retrospektivní konverze katalogů těchto knihoven, tj. částečně z prostředků příslušného resortu a částečně z prostředků VISK 5.

Akce dokumentů