Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Retrokon - vítejte v informačním portálu Národní knihovny ČR

Informační portál věnovaný retrospektivní konverzi

Retrospektivní konverze je převod existujících bibliografických záznamů dříve vydaných dokumentů z "klasické" (lístkové nebo svazkové) podoby do strojem čitelné podoby v souladu s předem stanovenou metodikou a standardy.

 Logo RETROKONu

 

Proč je retrospektivní konverze důležitá?

 

Katalogy jsou klíčem k fondům knihoven. Převod katalogů do elektronické podoby je předpokladem otevření katalogů (fondů) místním i vzdáleným uživatelům.

 

Retrospektivní konverze v Česku

 

Úroveň retrospektivní konverze v Česku je vysoká v rovině technologické a organizační (koordinace na celonárodní úrovni). Její postup je však relativně pomalý vzhledem k nedostatku finančních prostředků. Retrospektivní konverze je v Česku financována především prostřednictvím programu Ministerstva kultury ČR - VISK (Veřejné informační služby knihoven) a to v podprogramu VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON. Díky tomuto podprogramu je již v současné době zpřístupněna uživatelům řada katalogů českých knihoven ať už v podobě elektronických katalogů či alespoň katalogů naskenovaných. Naskenované katalogy Národní knihovny ČR a velkých českých knihoven jsou také přístupné v rámci webové aplikace RetrIS. Informace o knihovnách provádějících retrospektivní konverzi a jejich katalozích jsou k dispozici na webu Národního programu retrospektivní konverze - NPRK. Zde jsou průběžně zveřejňovány dotazníky o jednotlivých konvertovaných katalozích, které jsou mj. nezbytnou součástí projektů předkládaných grantové komisi v rámci programu VISK 5. Bohužel, i přes tyto aktivity v oblasti retrospektivní konverze katalogů, zůstává stále mnoho katalogů (a tím i fondů) českých knihoven vzdáleným uživatelům prozatím uzavřeno.

Akce dokumentů