Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrospektivní konverze Současnost Současný stav retrospektivní konverze v ČR

Současný stav retrospektivní konverze v ČR

Současný stav v oblasti retrospektivní konverze v ČR

V současné době u nás existuje velmi významné celonárodní zastřešení retrospektivní konverze v podobě Národního programu retrospektivní konverze. Národní program retrospektivní konverze je snahou o koordinaci retrospektivní konverze katalogů velkých českých knihoven s ohledem na maximální využití již existujících záznamů, eliminaci multiplicitních převodů týchž záznamů a racionální využití finančních zdrojů. Národní program retrospektivní konverze je pátým podprogramem programu VISK. Podprogram je zaměřen především na instituce s fondy velkého rozsahu (nad 200.000 svazků) a s vysokou úrovní katalogizace v přítomnosti i budoucnosti, která zajistí kvalitní výsledek retrospektivní konverze.

Většina fondů českých knihoven je již naskenována nebo se jejich skenování již neplánuje. Pozornost je nyní věnována převodu bibliografických záznamů do strukturované podoby. V rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR VISK 5 - RETROKON vzniká každoročně několik desítek tisíc nových bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu MARC21, které jsou průběžně dodávány do Souborného katalogu ČR (CASLIN). Ačkoli je plnění stanovených cílů v oblasti retrospektivní konverze každoročně úspěšné, přidělené finanční prostředky dlouhodobě nestačí pokrývat všechny náklady na zpracování knihovních fondů. Úspěšné dokončení projektů v rámci retrospektivní konverze tak nadále zůstává otázkou dlouhého časového horizontu.

Více o VISKu 5 ZDE.

Akce dokumentů