Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Souhrnné zprávy Souhrnná zpráva o plnění cílů programu 234 118 - 2003

Souhrnná zpráva o plnění cílů programu 234 118 - 2003

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2003 v rámci programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence

Zpráva je tvořena především přehlednou souhrnnou tabulkou. Podkladem pro její vytvoření byly zprávy jednotlivých institucí, které jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu RETROKON.

V roce 2003 nebyl program RETROKON financován v rámci programu VISK, ale v rámci programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002. Díky tomuto zastřešení v rámci programu 234 118 se nepochybně podařilo pro RETROKON získat více finančních prostředků ve srovnáním s možnostmi programu VISK v roce 2003. Na druhé straně odlišný způsob financování znamenal nepřekonatelné překážky pro některé instituce přímo řízené státem, pro některé instituce byla limitujícím faktorem možnost čerpat pouze peníze na služby nebo dlouhá nejistota a pozdní přidělení finančních prostředků. Z těchto důvodů došlo v průběhu roku 2003 ke změnám. Některé instituce, jejichž projekty byly poradní komisí ředitele NK pro rozdělení prostředků poskytnutých MK ČR na program 238 118 (oblast retrospektivní konverze) doporučeny, v průběhu roku oznámily, že administrativní komplikace vyplývající z rámce programu jsou pro ně nepřekonatelné a od řešení ustoupily. Po dohodě s MK řešil situaci operativně centrální příjemce dotace, kterým byla NK ČR (prostředky byly distribuovány do jednotlivých institucí na základě nově uzavřených smluv mezi příslušnými institucemi a NK). K některým přesunům docházelo až v posledním kvartále roku 2003. Přesto se prostředky podařilo účelně vyčerpat, o čemž svědčí přiložená tabulka i detailní zprávy. V roce 2003 bylo v rámci programu 238 118 vytvořeno celkem 227376 bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů, které jsou postupně předávány do Souborného katalogu ČR. V rámci Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi, který zároveň plní funkci českého souborného obrazového katalogu, bylo v jednotném uživatelském rozhraní nově zpřístupněno 970657 záznamů (nově naskenováno bylo 501365 záznamů, zbytek tvoří již dříve naskenované záznamy Knihovny Národního muzea). Nově zpřístupněné záznamy (ať již ve formátu MARC nebo v obrazové podobě) otevřou místním i vzdáleným uživatelům českých knihoven další část jejich fondů. Rok 2003 lze v oblasti retrospektivní konverze českých katalogů hodnotit jako úspěšný. Za dosažené výsledky patří dík řešitelům i managementu všech zúčastněných institucí i pracovníkům Ministerstva kultury ČR, kteří společně s řešiteli museli prošlapávat administrativní záludnosti programu a vypořádat se s velkým množstvím projektů.

Souhrnná tabulka

Instituce

Název a charakteristika projektu

Částka

Instituce

Název a charakteristika projektu

Počet záznamů (MARC)

Počet
nasken.
záznamů

Částka

Stav/poznámka

Kontrola

Návrh komise

   

Realita

           

Moravské zemské muzeum Brno

Vytvoření centrální databáze knižních a časopiseckých fondů Moravského zemského muzea

200 000

Moravské zemské muzeum Brno

Vytvoření centrální databáze knižních a časopiseckých fondů Moravského zemského muzea

11 000

 

86 000

S ohledem na pozdní přidělení peněz nemožnost převést původně plánovaný počet záznamů.

Společně se staršími projekty
prosinec 2004

Parlamentní knihovna Praha

Retrospektivní konverze Tobolkova jmenného katalogu Parlamentní knihovny

204 000

Parlamentní knihovna Praha

 

0

 

0

Nemožnost přistoupit na administrativní podmínky dané v rámci programu 234118

Starší projekty květen 2004

Národní knihovna ČR Praha

Retrospektivní konverze generálních katalogů NK ČR

2 931 000

Národní knihovna ČR Praha

 

Retrospektivní konverze generálních katalogů NK ČR

12 7703

 

2 931 000

S ohledem na pozdní přidělení finančních prostředků byly práce zahájeny pozdě, čímž se při velkém počtu záznamů vytvořilo "úzké hrdlo" v oblasti posledních revizí.

Společně se staršími projekty prosinec 2004

Moravská zemská knihovna v Brně

Retrospektivní konverze generálních katalogů MZK

295 000

Moravská zemská knihovna v Brně

Retrospektivní konverze generálních katalogů MZK

10 000

 

295 000

Hotovo, předáno do SK

Společně se staršími projekty květen 2004

 

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrospektivní konverze generálního katalogu VKOL

1 100 000

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrospektivní konverze generálního katalogu VKOL

30 000

 

1 238 000

S ohledem na pozdní přidělení finančních prostředků byly práce zahájeny pozdě, čímž se při velkém počtu záznamů vytvořilo "úzké hrdlo" v oblasti posledních revizí.

Společně se staršími projekty listopad 2004

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeské seriály 20. století

107 000

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

 

0

 

 

Nemožnost přistoupit na administrativní podmínky dané v rámci programu 234118

Z VISK 5 žádné dotace v minulých letech

 

Vědecká knihovna v Olomouci

 Retrokonverze periodické literatury ve VKOL  

60 000

 

Vědecká knihovna v Olomouci

 Retrokonverze periodické literatury ve VKOL  

3 173

 

 

147 000

 

Navýšení doporučeno komisí

Hotovo

 

Společně se staršími projekty listopad 2004

 

Knihovna Národního muzea (Praha)

 

Zpřístupnění generálního jmenného katalogu KNM – II. etapa

   

Knihovna Národního muzea (Praha)

 

Zpřístupnění generálního jmenného katalogu KNM – II. etapa

   

659 292

(nově skenováno 190 000) 

 

325 050

 

Priorita doporučená komisí

 

Společně se staršími projekty červen 2004

 

Knihovna Národního muzea (Praha

 

Zpřístupnění generálního jmenného katalogu KNM – III. etapa

   

Knihovna Národního muzea (Praha

 

Zpřístupnění generálního jmenného katalogu KNM – III. etapa

   

283 428

409 950

 

Priorita doporučená komisí, schopnost proinvestovat prostředky přidělené v závěru roku

 

Společně se staršími projekty červen 2004

 

Národní lékařská knihovna (Praha)

 

Retrokatalogizace fondů NLK II

 

338 000

 

Národní lékařská knihovna (Praha)

 

Retrokatalogizace fondů NLK II

 

12 000

 

 

338 000

   

Společně se staršími projekty říjen 2004

 

Národní lékařská knihovna (Praha)

 

Zpřístupnění lístkové kartotéky národní lékařské bibliografie

 

80 000

 

Národní lékařská knihovna (Praha)

 

Zpřístupnění lístkové kartotéky národní lékařské bibliografie

   

27 937

 30 290

 

Nižší finanční nároky.
Hotovo, zpřístupněno.

 

Společně se staršími projekty říjen 2004

 

Národní knihovna ČR

(Praha)

 

Retrospektivní konverze souborného katalogu zahraničních periodik

 

635 000

 

Národní knihovna ČR

(Praha)

 

Retrospektivní konverze souborného katalogu zahraničních periodik

 

21 000

 

 

635 000

   

Společně se staršími projekty červen 2004

 

Státní technická knihovna

(Praha)

 

Retrokonverze generálního katalogu knih

   

Státní technická knihovna

(Praha)

 

Retrokonverze generálního katalogu knih

 

12 500

 

 

50 000

 

Změna projektu

 

Společně se staršími projekty listopad 2004

 

Celkem

 

 

5 950 000

 

 

 

227 376

 

970 657

 

6 500 000

   

Bohdana Stoklasová
odborný garant programu RETROKON
3.3.2004

NAHORU

Akce dokumentů