Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Souhrnné zprávy Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2006

Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2006

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2006 v rámci programu VISK 5 – RETROKON

Zpráva je tvořena především přehlednou souhrnnou tabulkou. Podkladem pro její vytvoření byly zprávy jednotlivých institucí, které jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu RETROKON.

V roce 2006 byl program RETROKON, stejně jako v předchozích letech (s výjimkou roku 2003, kdy byl financován pomocí programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence), financován v rámci programu Ministerstva kultury VISK 5 – RETROKON.

S využitím poskytnutých finančních prostředků (3 101 000,- Kč) bylo v průběhu roku 2006 nově vytvořeno 127 768 bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů v mezinárodním formátu MARC, které jsou postupně předávány do Souborného katalogu ČR. Dále bylo v rámci Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi nově zpřístupněno v jednotném uživatelském rozhraní 154 421 naskenovaných záznamů.

Nově zpřístupněné záznamy (ať již ve formátu MARC nebo v obrazové podobě) otevírají místním i vzdáleným uživatelům českých knihoven další část jejich fondů. Přestože i rok 2006 lze v oblasti retrospektivní konverze českých katalogů hodnotit z hlediska plnění stanovených cílů jako úspěšný, nepokryla přidělená finanční částka (3 101 000 Kč) zdaleka potřeby knihoven v této oblasti. Retrospektivní konverze katalogů českých knihoven (již několikátý rok) stagnuje a české knihovny zaostávají za ostatními evropskými zeměmi v této oblasti stále znatelněji. Bez výrazného navýšení prostředků hrozí kolaps celého podprogramu.

Souhrnná tabulka

Instituce Název a charakteristika projektu Žádáno (v Kč) Poskytnuto (v Kč) Počet záznamů (MARC) Počet nasken. záznamů Stav/poznámka Kontrola
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Zpřístupnění záznamů generálního katalogu starých tisků JVK na internetu

56 700

26 000

 

22 694

Skenování záznamů a následné zpřístupnění v systému NRIS.  
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Retrospektivní konverze starší části lístkového katalogu neperiodických publikací Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

164 000

164 000

20 697

96 115

Do online katalogu T-Series konvertováno 20 697 záznamů, ověřováno v katalogu NK ČR (event. stahování pomocí protokolu Z39.50). Aktualizace MDT.  
Moravská zemská knihovna v Brně Retrokonverze monografií a seriálů v MZK Brno

288 000

288 000

16 217

  Vytv. 15 039 zázn. monografií a 1 178 zázn. periodik. Navíc sloučeno 11 137 zázn. ze 3 původně samostatných bází.  
Národní knihovna ČR Retrospektivní konverze generálních katalogů NK ČR

834 136

834 000

29 000

  Retrokonverze záznamů GK UKF II (2 000 zázn.), příprava a porovnání zázn. po VS Tábor (68 000 zázn.), revize zázn. po VS Tábor (5 000 zázn.) ; retrokonverze záznamů GK UKF I (2 000 zázn.), předvýběr zázn.pro retrokonverzi (32 000 zázn.) ; retrokonverze záznamů GK SLK (25 000 zázn.)  
Národní knihovna ČR Retrospektivní konverze katalogů historických fondů

447 429

100 000

1 000

  Z důvodu snížení dotace provedena částečná retrokonverze záznamů Truhlářova latinského katalogu. Navíc retrokonverze Truhlářova českého katalogu (432 zázn.) a Dolchova německého katalogu (217 zázn.). Záznamy ve formátu MASTER – konverze do formátu MARC21.  
Národní knihovna ČR Retrospektivní konverze notového incipitového katalogu, součásti Souborného hudebního katalogu Národní knihovny České republiky

758 922

300 000

 

35 612

Naskenování 35 612 záznamů. Proběhla navíc revize naskenovaných zázn. z r. 2005  
Národní lékařská knihovna Retrospektivní konverze národní lékařské bibliografie „Bibliographia medica Čechoslovaca“

240 000

120 000

5 000

  Převedeno 5 000 bibliograf. záznamů BMČ, záznamy obohaceny o deskriptory tezauru MeSH.  
Národní muzeum – České muzeum hudby Retrospektivní konverze katalogu hudebnin hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby – 1.etapa

65 300

46 000

3 334

  Strukturování 3 334 záznamů v  KPWin  
Národní muzeum (knihovna) Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Knihovny Národního muzea, 2. etapa

600 000

300 000

7 587

  Strukturovaný přepis do KPWin ; v souč. době hotové všechny české knihy vydané v l. 1800-1900 a získané Knihovnou Národního muzea do r. 1981 jejichž záhlaví začíná na A až K, záznamy jsou v online katalogu Knihovny Národního muzea  
Národní technické muzeum (knihovna) Zpřístupnění mimoformátového katalogu knihovny NTM

63 000

63 000

1 850

  Dokončení zpracování celého mimoformátového katalogu. Proběhlo věcné utřídění záznamů (MDT, předmět. hesla, hesla z tezauru).  
Památník národního písemnictví (knihovna) Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně PNP

690 000

240 000

25 508

  Konverze jmenného katalogu – I. část.  
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Rekatalogizace fondu seriálů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a jeho zpřístupnění na Internetu

255 320

120 000

708

  Celkem zpracováno 708 záznamů a připojeno 10 620 záznamů jednotek (ročníků).  
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (knihovna) Pokračování v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1958 až 1965 do elektronického katalogu v Knihovně UPM

220 000

100 000

3 972

  Vzhledem ke snížení dotace byly zpracovány přírůstky z let 1960-1965.  
Ústav zemědělských a potravinářských informací (knihovna) Retrospektivní konverze zemědělské a potravinářské literatury

146 320

50 000

2 961

  Z celkového počtu 2 961 bylo 2 064 zázn. potravin. lit., jejíž katalog není naskenován, tzn. není přístupný a 726 záznamů žádané zemědělské literatury, jejíž katalog je zpřístupněn v naskenované podobě + 171 zázn. literatury z převzaté Zahradnické knihovny. Zázn. doplněny o hesla tezauru Agroterm a o MDT.  
Vědecká knihovna v Olomouci Retrokonverze bohemikálních monografií z let 1801-1900 ve fondu VKOL

171 360

170 000

8 196

  V roce 2005 a 2006 se podařilo zpracovat cca 2/3 z odhadem 18 000-19 000 titulů bohemik 19. stol. VKOL.  
Vědecká knihovna v Olomouci Retrokonverze zahraniční periodické literatury ve Vědecké knihovně v Olomouci : verifikace se Souborným katalogem ČR a její zpřístupnění na internetu

189 000

180 000

1 738

  Celkem bylo vytvořeno 1 738 bibliografických záznamů, připojeno 27 123 jednotek.  

Celkem

5 189 487

3 101 000

127 768

154 421

   

 

NAHORU

Akce dokumentů