Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Souhrnné zprávy Zpráva o plnění cílů projektu VISK 5 - 2002 (Národní knihovna)

Zpráva o plnění cílů projektu VISK 5 - 2002 (Národní knihovna)

Zpráva o plnění cílů VISK 5 za rok 2002. Národní knihovna

Zpráva o rozsahu 2-5 stran (podle rozsahu a charakteru projektu) musí obsahovat následující údaje:

  1. Název projektu
  2. Název a adresa žadatele/předkladatele zprávy
  3. Hodnocení plnění cílů projektu - tabulka + text
  4. Využití finančních prostředků

 

1. Název projektu

Retrospektivní konverze generálních katalogů Národní knihovny České republiky

 

2. Název a adresa žadatele/předkladatele zprávy

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 01 Praha 1

 

3. Hodnocení plnění cílů projektu – specifikace

Hodnocení plnění cílů projektu bude uvedeno v přehledné tabulce a dále rozvedeno v textovém komentáři. V tabulce a komentáři musí být samostatně vyhodnoceny všechny cíle projektu, včetně dílčích.

Tabulka

Cíl

Realizováno
(termín)

Dostupnost výsledku (místo)

Nerealizováno
(důvod)

Poznámka

retrokonverze záznamů GK UKF II – 62.855 záznamů + 5.000 záznamů z matchnig fundu

2002

server OTPR, postupně importováno do báze NKC a souborného katalogu

 

dotace + matching fund

připojování jednotek k záznamům z retrokonverze, spojování záznamů GK UKF a GK NKF

2002

báze NKC

   

vřazování lístků po retrokonverzi GK NKF

2002

GK NKF

 

matching fund

retrokonverze záznamů GK UKF I – 1.200 záznamů

2002

ORST, postupně importováno do STT

   

metodika k retrokonverzi záznamů starých tisků

2002

ORST

   

úprava programu PROTAG pro potřeby retrokonverze starých tisků

2002

ORST, OTPR

   

retrokonverze záznamů GK SLK – 10.000 záznamů + 5.000 záznamů z matchnig fundu

2002

báze SLK02

 

dotace + matching fund

Retrospektivní konverze generálních katalogů Národní knihovny České republiky

Rok 2002
Žádáno/získáno: 3.089.250 Kč/2.051.000 Kč
Stručné zhodnocení použití grantu:

Projekt byl rozdělen do tří částí:

  • Generální katalog univerzálního knihovního fondu I
  • Generální katalog univerzálního knihovního fondu II
  • Generální katalog Slovanské knihovny

 

Generální katalog univerzálního knihovního fondu II

Cílem projektu byl převod záznamů do formátu UNIMARC. Z poskytnuté dotace bylo převedeno 62.855 záznamů,převod dalších 5.000 záznamů uhradila NK. Celkem tedy bylo převedeno 67.855 záznamů. Přednostně byly převáděny záznamy často půjčované literatury, docházelo k vyřazování málo využívané literatury z úplné retrospektivní konverze. Zároveň byla zohledněna přednostní retrospektivní konverze Generálního katalogu národního konzervačního fondu tak, aby nedocházelo k duplicitám. Záznamy jsou průběžně zpřístupňovány prostřednictvím internetu a poskytovány zdarma do CASLIN - SK ČR. Postupně byly v bázi NKC připojovány jednotky k záznamům z retrokonverze, odstraňovány duplicity vzniklé importy z různých externích zdrojů. Do GK NKF byly vřazováno lístky použité pro retrokonverzi katalogu.

 

Generální katalog univerzálního knihovního fondu I

Cílem projektu bylo vypracování metodiky retrokonverze využitelné i v dalších českých knihovnách, jejichž fondy obsahují staré tisky, úprava programu pro retrokonverzi a v testovacím poloprovozu výběr a následná retrokonverze metodou RETROKON vzorku záznamů. Bylo zkonvertováno 1.200.záznamů. Záznamy jsou průběžně importovány do báze STT a zpřístupňovány prostřednictvím internetu.

Vzhledem k tomu, že u tohoto katalogu šlo o první testovací fázi projektu, nebylo možno přesně předem odhadnout výši potřebných finančních prostředků. Větší část přidělených finančních prostředků byla skutečně využita pro retrokonverzi GK UKF I. Za zbývající část prostředků bylo zpracováno o 1355 záznamů GK UKF II více, než bylo původně plánováno.

 

Generální katalog Slovanské knihovny

Cílem projektu byl převod záznamů do formátu UNIMARC. Z poskytnuté dotace bylo převedeno 10.000 záznamů, převod dalších 5.000 záznamů uhradila NK. Celkem tedy bylo převedeno plánovaných 15.000 záznamů. Převáděny byly záznamy v latince i v cyrilici, záznamy strojopisné i ručně psané. Záznamy jsou průběžně zpřístupňovány prostřednictvím internetu a poskytovány zdarma do CASLIN - SK ČR.

 

4. Využití finančních prostředků

Struktura využití finančních prostředků koresponduje s kapitolou rozpis rozpočtu uvedenou v projektu. Kromě požadované výše dotace bude uvedena přidělená výše dotace. Bude specifikováno využití všech přidělených finančních prostředků a budou zdůvodněny všechny převody finančních prostředků mezi jednotlivými položkami.

 

Žádáno/získáno: 3.089.250 Kč/2.051.000 Kč

Cíl

Částka

Poznámka

retrokonverze záznamů GK UKF II – 62.855 záznamů

1.593.758 Kč

+ 5.000 záznamů financovaných z matching fundu

připojování jednotek k záznamům z retrokonverze, spojování záznamů GK UKF a GK NKF

20.000 Kč

 

retrokonverze záznamů GK UKF I – 1.200 záznamů, předvýběr, přepis, testování

152.996 Kč

 

metodika k retrokonverzi záznamů starých tisků

9.000 Kč

 

úprava programu PROTAG pro potřeby retrokonverze starých tisků

42.000 Kč

 

retrokonverze záznamů GK SLK – 10.000 záznamů

215.250 Kč

+ 5.000 záznamů financovaných z matching fundu

ekonomická a technická podpora a poradenství

18.000 Kč

 

CELKEM

2.051.004 Kč

 

Zprávu připravuje řešitel projektu, podepisuje a předkládá statutární zástupce příjemce dotace.

 

Zprávu připravil/a:
Dr. Bohdana Stoklasová, řešitelka

Zprávu předkládá:
Dr. Vojtěch Balík, ředitel NK

NAHORU

Akce dokumentů