Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Souhrnné zprávy Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2005

Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2005

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2005 v rámci programu VISK 5 – RETROKON

Zpráva je tvořena především přehlednou souhrnnou tabulkou. Podkladem pro její vytvoření byly zprávy jednotlivých institucí, které jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu RETROKON.

V roce 2005, stejně jako v předchozích letech (s výjimkou roku 2003, kdy byl program RETROKON financován pomocí programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence), byl program RETROKON financován v rámci programu Ministerstva kultury VISK 5 – RETROKON. S využitím poskytnutých finančních prostředků (3 023 000,- Kč) bylo v průběhu tohoto roku nově vytvořeno 130 478 bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů v mezinárodním formátu MARC, které jsou postupně předávány do Souborného katalogu ČR. Dále bylo v rámci Národního informačního sytému pro retrospektivní konverzi nově zpřístupněno v jednotném uživatelském rozhraní 44 098 naskenovaných záznamů.

Nově zpřístupněné záznamy (ať již ve formátu MARC nebo v obrazové podobě) otevírají místním i vzdáleným uživatelům českých knihoven další část jejich fondů. Rok 2005 lze v oblasti retrospektivní konverze českých katalogů hodnotit jako úspěšný z hlediska plnění stanovených cílů. Přidělená částka 3 023 000 však byla naprosto nedostatečná, retrospektivní konverze katalogů českých knihoven (již několikátý rok) stagnuje a české knihovny zaostávají za ostatními evropskými zeměmi v této oblasti stále znatelněji. Bez výrazného navýšení prostředků hrozí kolaps celého podprogramu.

Souhrnná tabulka

Instituce Název a charakteristika projektu Žádáno (v Kč) Poskytnuto (v Kč) Počet záznamů (MARC) Počet nasken. záznamů Stav/poznámka Kontrola

Moravská zemská knihovna v Brně

Retrokonverze novin a časopisů v MZK Brno

120 000

120 000

2 058

 

V návrhu projektu – závazek na zpracování 2000 záznamů periodik. Ve skutečnosti zpracováno 2058 nových záznamů periodik s rozpisem exemplářů.

 

Národní knihovna ČR

Retrospektivní konverze generálních katalogů NK ČR

1 265 527

750 000

37 500

 

Dotace určena na retrokonverzi záznamů GK SLK (20000), přípravu a porovnání záznamů po VS Tábor (68799), revizi záznamů po VS Tábor (17500) a předvýběr záznamů starých tisků.

 

Národní knihovna ČR

Retrospektivní konverze katalogů historických fondů

711 394

100 000

4 061

 

Z důvodu snížení dotace provedena pouze retrokonverze záznamů Bartošova katalogu. Záznamy ve formátu MASTER – konverze do formátu MARC21.

 

Národní knihovna ČR

Retrospektivní konverze notového incipitového katalogu, součásti Souborného hudebního katalogu Národní knihovny České republiky

758 922

250 000

 

44 098

Pomocí dotace zpřístupněna cca 1/8 všech záznamů.

 

Národní knihovna ČR

Retrospektivní konverze souborného katalogu zahraničních periodik : nejstarší vrstva 1527 – 1964

463 000

458 000

19 344

 

Z celkového počtu 19344 zpracovaných titulů bylo 5862 redakčně zpracováno, 10241 nově uloženo, u 3235 titulů doplněny sigly atp.

 

Národní lékařská knihovna

Retrokatalogizace fondů Národní lékařské knihovny IV

204 000

100 000

1 797

 

Celkem bylo vytvořeno 1000 záznamů monografických suplement z let 1900-1989, 500 záznamů monografií z let 1700- 1900 a 279 záznamů seriálů.

 

Národní lékařská knihovna

Zpřístupnění lístkové kartotéky národní lékařské bibliografie „Bibliographia medica čechoslovaca“ (BMČ) z let 1968 prostřednictvím internetu a CD-ROM Bibliomedica s využitím technologie RETROKON

161 500

50 000

7 143

 

Dotace využita na tagování záznamů BMČ z roku 1968.

 

Národní muzeum (knihovna)

Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Národního muzea – část česká, 1. etapa

614 900

300 000

17 000

 

Vzhledem k omezení prostředků byla upřednostněna konverze záznamů 19.stol. před záznamy publikací 20. stol., které jsou již dostupné v katalogu CASLIN.

 

Národní technické muzeum (knihovna)

Zpřístupnění mimoformátového katalogu knihovny NTM

118 800

50 000

1 800

 

Vzhledem ke snížení dotací bylo vytvořeno 1800 záznamů z plánovaných 3500. Proběhlo věcné utřídění záznamů (MDT, předmět. hesla, hesla z tezauru).

 

Památník národního písemnictví (knihovna)

Digitalizace lístkových katalogů v knihovně PNP

215 081

100 000

8 948

 

Proběhla retrokonverze katalogu Národního obrození. Retrokonverze katalogu starých tisků neproběhla z důvodu snížení poskytnuté dotace.

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeské seriály 19. a 20. století – retrospektivní konverze katalogů a soupisů seriálů vydávaných na území Středočeského kraje

45 000

44 000

   

Cílem projektu je vytvoření kompletní databáze vydávaných a uchovávaných seriálů 20. století celého území Středočeského kraje, která bude vydána na CD ROM.

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Rekatalogizace fondu seriálů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a jeho zpřístupnění na Internetu

241 360

120 000

1 064

 

Celkem zpracováno 1064 záznamů a připojeno 10108 záznamů jednotek (ročníků).

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Retrospektivní konverze záznamů do elektronického katalogu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové s důrazem na nejvíce půjčované dokumenty

297 000

150 000

17 123

     

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (knihovna)

Pokračování v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1965 až 1972 do elektronického katalogu v Knihovně UPM

220 000

90 000

4 724

 

Vzhledem ke snížení dotace byly zpracovány přírůstky z let 1967-1972.

 

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrokonverze bohemikálních monografií z let 1801-1900 ve fondu VKOL

216 000

86 000

4 628

 

V roce 2005 se podařilo zpracovat cca 1/3-1/4 z odhadem 14500 titulů.

 

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrokonverze periodické literatury ve Vědecké knihovně v Olomouci a její zpřístupnění na internetu

185 000

185 000

2 268

  Celkem bylo vytvořeno 2268 bibliografických záznamů, připojeno 17976 jednotek a staženo 87 záznamů z jiných knihoven.  

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrokonverze zahraniční periodické literatury ve Vědecké knihovně v Olomouci, verifikace se Souborným katalogem ČR a její zpřístupnění na internetu

142 000

70 000

1 020

 

Celkem bylo vytvořeno 1020 bibliografických záznamů, připojeno 4987 jednotek a staženo 264 záznamů z jiných knihoven.

 

Celkem

 

5 979 484

3 023 000

130 478

44 098

   
Anna Nerglová

14.2.2006

NAHORU

Akce dokumentů